Kind 11 Feb 2020

5 vragen om de schooldag van jouw kind te bespreken

Hoe was het op school? Een droog ´goed’ of ‘leuk’, is het antwoord dat je als ouder vaak krijgt, maar eigenlijk weten we nog steeds niet hoe het nu was. We willen meer weten! Met deze vragen kom je meer te weten wat jouw kind op school heeft gedaan, zonder het direct te vragen.

Het is belangrijk dat je als ouder op de hoogte bent van het dagelijkse leven van je kinderen op school. Ze brengen er vele uren door, en je wilt weten wat er gebeurt. Hoe voelen ze zicht op school? Hoe gaan ze met hun klasgenoeten om? En wat doen ze eigenlijk allemaal? Deze vragen helpen je een beter inzicht te krijgen op hoe de dag van jouw kind was.

In dit artikel:

Wat was het leukste vandaag?

Een goede strategie is om te vragen naar het hoogte- op dieptepunt. Op deze manier krijg je een goed beeld van de leukste en minder leuke momenten. Vraag het als je je kind ophaalt, in de auto, of tijdens het avondeten.

Op sommige scholen schrijven kinderen aan het einde van de dag op wat ze het leukst vonden, en wat ze minder leuk vonden. Dit is een mooie routine waar de leerkracht veel uit kan halen. Dit is ook iets wat je als ouder kunt toepassen thuis.

Kom, we gaan tekenen

Voor veel kinderen – en volwassenen! – is het moeilijk om uit te drukken in woorden hoe we ons voelen. Het is dan vaak makkelijker om onze gevoelens uit te drukken via bijvoorbeeld een tekening. Vraag je kind om een tekening te maken van school, van z’n dag, of van de juf of meester. Op basis van de tekening kun je vragen stellen en een gesprek aangaan.

Ook leuk: Zo voedt jij je kinderen een beetje groener op

Wat heb je vandaag geleerd?

Elke dag leer je iets nieuws. Of het nu rekenen of taal is, of een vaardigheid als samen leren spelen, zingen of dansen. Als je vraagt naar wat ze hebben geleerd, laat je meteen zien hoe belangrijk de kleine stappen van het leerproces zijn. Je kunt ook vragen wat ze moeilijk of juist makkelijk vonden.

Hoe vond je je lunch?

Vond je je boterham lekker of vies, of heb je een boterham geruild met iemand? Wat hadden de anderen mee? Wie had de lekkerste lunch? En wat was het? Hoe was de rest van je pauze? Met wie heb je gespeeld?

De pauze is een moment om tot rust te komen en vrij te spelen en te kiezen met wie je omgaat. Het is daarmee ook een moment dat er even geen regie is, en de spannendste dingen gebeuren.

Als je vandaag opnieuw kon beginnen, wat zou je dan anders doen?

Een lastige vraag, maar wel interessant. Terugkijken op de dag en nadenken over wat je anders zou doen, is iets dat ook veel volwassenen doen. En dat is niet zo gek. Het helpt je patronen te doorzien, en zorgt ervoor dat je de dag met een goed gevoel kunt afsluiten. Het is voor kinderen een toegankelijke vraag, om er achter te komen of er iets naars is gebeurd op school.