Baby 18 Oct 2020

Kolven op werk? Dit zijn de ins en outs van het kolfrecht!

Je gaat terug naar werk en wilt je baby graag blijven voeden met moedermelk. Hoewel je thuis misschien een voorraadje melk hebt opgebouwd, is het vaak nodig om te blijven kolven – ook op werk. Gelukkig heb je hier als nieuwe moeder recht op. Wat zijn je rechten en plichten? Hoe vraag je het aan? En kan je werkgever eigenlijk nee zeggen? Dit is hoe het kolfrecht in Nederland werkt.

 

In dit artikel:

De ins- en outs voor moeders én werkgevers

Moeders, maar ook werkgevers weten vaak weinig van het kolfrecht. Gelukkig zijn er genoeg instanties waar de werkgever kan aankloppen voor betrouwbare informatie.

Maar ook voor jou als moeder is het belangrijk om te weten waar je precies recht op hebt, en hoe het kolfrecht in z’n werk gaat. Zo weet je precies weet wat je kunt verwachten. 

Ook leuk: Laag libido door borstvoeding?

De rechten van de moeder

Belangrijk is om te weten dat jouw kolfrecht letterlijk een recht is. Een werkgever mag het dus niet weigeren. In de wet heet dit recht het voedingsrecht. Er is vastgesteld dat jonge moeders het recht hebben om hun melk te kolven, of hun baby te voeden tijdens werktijd.

Hoewel het vragen naar kolftijd of voedtijd misschien voelt alsof je om een gunst vraagt, is dit dus niet zo. Dit is wat er precies in de wet staat over het kolfrecht:

 • Een moeder mag gedurende de eerste negen levensmaanden van het kind het werk onderbreken om haar kind in rust en afzondering te voeden, of om te kolven. De moeder moet dit van tevoren wél overlegd hebben met de werkgever. Je vraagt dit dus vooraf aan. 
 • Dit mag de moeder zo vaak doen als nodig is, maar maximaal één vierde van de werktijd. De duur en de tijdstippen worden van tevoren bepaald in overeenkomst met de werkgever. Als jij bijvoorbeeld acht uur per dag werkt, mag je maximaal twee uur gebruiken om te voeden of te kolven. 
 • De werkgever stelt als dat nodig is, een geschikte af te sluiten ruimte ter beschikking. Het voeden mag ook buiten de werklocatie plaatsvinden. Als de werkgever geen passende ruimte kan aanbieden, moet de werkgever een andere ruimte aanbieden, of mag de moeder thuis kolven of voeden.
 • Het kolfrecht is geen vervanging van je pauzes.
 • De duur van de kolf- of voedingssessies worden compleet doorbetaald.

Na negen maanden mag je natuurlijk blijven kolven of voeden. Maar deze momenten worden dan niet meer betaald, en je moet dit dan ook in je eigen tijd doen (bijvoorbeeld in je pauze).

Ook interessant: Langvoeden? Dit zijn de meest voorkomende problemen 

Overige rechten voor lacterende werknemers

Verder zijn er nog extra wetten die vrouwen die borstvoeding geven beschermen. Kort gezegd draagt de werkgever zorg dat de melkproductie niet terugloopt en dat de moeder veilig en gezond blijft.

De aanvullende wetten spreken vooral over werken in gevaarlijke omgevingen, zoals werken in mijnen, of werken met giftige stoffen.

De plichten van de werkgever

Als werkgever heb je weinig rechten, maar eigenlijk vooral plichten tegenover de werknemer. Je kunt wel afspraken maken over wanneer de moeder kolft of voedt, en hoe vaak.

Het is verstandig dit tijdens de zwangerschap te bespreken, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Tijdens het verlof kan de werkgever de puntjes op de i zetten, en eventueel een geschikte ruimte maken. Dit zijn de verplichtingen van de werkgever:

 • Je moet de werkneemster de gelegenheid geven om maximaal één kwart van de werktijd te gebruiken om te kolven of te voeden. Deze tijd wordt doorbetaald.
 • Dit recht moet je haar de eerste negen levensmaanden van haar kind geven. Bijvoorbeeld: Als de werkneemster weer begint met werken als de baby vier maanden is, heeft zij dit recht gedurende de eerste vijf maanden nadat ze weer is begonnen met werken. 
 • Je bent verplicht een goed verwarmde, hygiënisch en afsluitbare ruimte te bieden. Een toilet is geen geschikte ruimte. Als er geen geschikte ruimte is, moet je de moeder een andere optie bieden (thuis voeden of kolven). Als de moeder naar huis of naar de opvang wil om haar kind te voeden, mag dat. De reistijd wordt afgetrokken van haar voedingstijd.

Waar de kolfruimte aan moet voldoen:

 • De ruimte moet hygiënisch zijn. Een toilet, bijvoorbeeld, is dus geen kolfruimte
 • De ruimte moet van binnenuit kunnen worden afgesloten
 • Er is genoeg privacy
 • De ruimte is rustig en afgezonderd
 • Er staat een bed of rustbank
 • De luchtkwaliteit is goed, er zijn geen gevaarlijke stoffen als schoonmaakmiddelen

Stromend water en een koelkast voor het bewaren van de melk is niet verplicht, maar wel wenselijk. Als er geen koelkast is, moet er in een andere ruimte en koelkast beschikbaar zijn om de afgekolfde melk te kunnen bewaren.